FitPOS Zgjidhje
për Biznesin tuaj!

Fillo

Shërbimet

Më poshtë mund të gjeni shërbimet tona.

Modulet

Softueri ynë përbëhet nga disa module të ndryshme

Multi Funksional

Funksional në të gjitha llojet e PC-ve.

Gjenerim i Raporteve

Raportet gjenerohen në mënyr automatike

Shpejtësi

Softueri ynë është shumë i lehtë dhe i shpejtë.

Gjuhët

Klientët tanë kan mundësin për kërkesë për gjuhët e nevojshme.

Liçensim

Softueri ynë nuk ka nevojë për pagesa vjetore.

Portofolio jonë

  • All
  • Restaurant
  • Market

Restaurant

Restaurant

Market

Market

Bashkpunime

Bashkpunimet dhe markat për paisje përcjellëse.

Pytjet më të shpeshta

Më poshtë keni disa nga pytjet dhe përgjigjet më të shpeshta.